Met veel verdriet vernamen wij het overlijden van Do Meeus. Hoewel iedereen wist van zijn ongeneselijke ziekte kwam het bericht dat Do was overleden onverwacht, zoals vaak in dergelijke situaties. Do heeft enorm veel betekend voor de Bergse samenleving, het culturele veld en ook voor de BOV. Do sprak nimmer over een tegenprestatie maar stelde slechts het maatschappelijke, culturele en menselijke belang altijd voorop. Wij zullen deze sociale, inspirerende en betrokken man zeer missen en Do herinneren als bijzonder hartelijk en openstaand mens met veel interesse in talent en vakmanschap!

Namens alle leden, Cast en Crew van de BOV wensen wij, met dank, alle dierbaren heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur Stichting BOV